Η σχολή μας διαθέτει την ικανότητα να εκπαιδεύσει και να δώσει την άδεια άσκησης εκπαιδευτών.
Γίνεται καθημερινή προσομοίωση της εξέτασης από τους Γιώργο και Κώστα Παπαγιαννίδη, οι οποίοι με πλήρη ενημέρωση, ηρεμία και προπάντων εμπειρία, είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων δασκάλων.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες ή ανακοινώσεις, μπορείτε να ενημερωθείτε από το blog μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας.