ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 18 ετών και άνω
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 21 ετών και άνω
ΝΤΑΛΙΚΑ (Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 20 ετών και άνω

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (εκ των οποίων οι 2 είναι για τους γιατρούς)
 • ΑΦΜ

Π.Ε.Ι. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ)

 1. Όσοι έχουν δίπλωμα φορτηγού πριν τις 10/9/2009 ή δίπλωμα λεωφορείου πριν τις 10/9/2008, μπορούν να αποκτήσουν το Π.Ε.Ι με παρακολούθηση σεμιναρίων, χωρίς να δώσουν εξετάσεις.
 2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 3. Όσον αφορά τις μετέπειτα ημερομηνίες, το Π.Ε.Ι. αποκτάται με θεωρητική και πρακτική εξέταση.
 4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου