ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΜ (Μοτοποδήλατο) 50cc 16 ετων και άνω
Α1 125cc 18 ετών και άνω
Α2 399cc 20 ετών και άνω
Α’ (Απεριόριστο) 24 ετών και άνω

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Όσοι κατέχουν την άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 (125cc) από τον Αύγουστο του 2002 μέχρι τις 19/1/2011, έχουν την δυνατότητα να μεταβούν στην Α κατηγορία (απεριόριστο) μόνο με  παράβολα και χωρίς να δώσουν εξετάσεις.
  2. Όσοι κατέχουν 2 χρόνια την άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2 (399cc), έχουν την δυνατότητα να μεταβούν στην Α κατηγορία(Απεριόριστο) στα 22 έτη.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος (εάν υπάρχει κάποια άλλη κατηγορία)
  • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (εκ των οποίων οι 2 είναι για τους γιατρούς )
  • ΑΦΜ