ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Β’ Κατηγορία 18 ετών και άνω

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος (εάν υπάρχει κάποια άλλη κατηγορία)
  • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (εκ των οποίων οι 2 είναι για τους γιατρούς)
  • ΑΦΜ