ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ο. Ε. - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
  • Μετατροπή από επαγγελματικό σε ερασιτεχνικό δίπλωμα
  • Αντικατάσταση παλιού διπλώματος σε καινούργιο

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου